عضویت در خبرنامه

برچسب: درآمدزایی

مدیریت و روانشناسی

مسیر شروع یک کسب و کار را چگونه پیدا کنیم؟(2) 

ارکان اساسی کسب و کار خود را چگونه بررسی کرده اید؟ 

تابه حال به این فکر کرده اید که چطور ارزش های پیشنهادی خود را برای مشتریان و حتی جدا از آن کاربران بی انتهای فضای آنلاین ارائه کنید؟

اسلایدر, مدیریت و روانشناسی

مسیر شروع یک کسب و کار را چگونه پیدا کنیم؟ 

آیا شما دارای روحیه کارآفرینی هستید؟
آیا دائم در اندیشه ارزش آفرینی و ایجاد کسب و کار های جدید یا بهبود و تحول سازمان خود هستید؟
آیا شما در حال تلاش برای یافتن راه های جدید به منظور کنار گذاشتن روش های قدیمی و منسوخ در مسیر پیشبرد کسب و کار خود هستید؟